MICRO Jacques Lipchitz (1891-1973), The Harpist, 1930, Bronze 1991.9

MICRO Jacques Lipchitz (1891-1973), The Harpist, 1930, Bronze 1991.9